Permanent wonen

Historie

De gemeente Zuidplas heeft laten onderzoeken wat de financiële en juridische consequenties zijn in het geval de eigenaren van recreatiewoningen in de gemeente Zuidplas, die kunnen aantonen dat zij vóór 1 januari 2010 permanent in hun recreatiewoning woonden, een persoonlijke gedoogbeschikking krijgen. Dit onderzoek was een van de resultaten van het coalitieakkoord dat werd gesloten na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

De rapportage hierover is in het voorjaar van 2015 beschikbaar gekomen en het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat volgens haar de juridische complicaties dermate zijn dat wordt vastgehouden aan de bestaande gedoogdata. Voor Moordrecht betekent dit dus de datum van 1 januari 1994.

De gemeenteraad heeft zich in de raadsvergadering van 31 maart 2015 in meerderheid achter dit besluit geschaard. Wel is een motie aangenomen die zorgt voor wat wordt genoemd een ruimhartiger toepassing van het maatwerk voor schrijnende gevallen zoals dat op 20 augustus 2013 was vastgesteld.

Zij die menen aanspraak te kunnen maken op het bedoelde maatwerk dienden zich bij de gemeente  uiterlijk 1 oktober 2015 te melden, onder overlegging van nogal wat persoonlijke gegevens. Via de knop hieronder kunt u de documenten van de gemeente over dit maatwerk downloaden.

Actueel

365 dagen permanent wonen op de parken is volgens de huidige wet- en regelgeving niet toegestaan. Het legaliseren van wonen op de parken wordt door de gemeente Zuidplas onderzocht. Medio 2021 wordt hierover meer nieuws verwacht.