Ter verduidelijking...

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van De Vereniging De Poldertuin/-‘t Vissertje. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Vereniging De Poldertuin/-‘t Vissertje. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door De Vereniging De Poldertuin/-‘t Vissertje met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Derhalve kunnen er geen rechten ontleend worden aan informatie die wordt vermeld op deze website.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Vereniging De Poldertuin/- ‘t Vissertje behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Hoewel De Vereniging De Poldertuin/-‘t Vissertje alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Vereniging De Poldertuin/-‘t Vissertje niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van De Vereniging De Poldertuin/-‘t Vissertje, welke geen eigendom zijn van De Vereniging De Poldertuin/-‘t Vissertje, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van De Vereniging De Poldertuin/-‘t Vissertje. Hoewel De Vereniging De Poldertuin/-‘t Vissertje uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door De Vereniging De Poldertuin/-‘t Vissertje worden onderhouden wordt afgewezen.
 
De Vereniging De Poldertuin/-‘t Vissertje sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.