Nieuwsbrief #8 2023/07

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje juli 2023

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

Eindafrekening 2022/2023

De eindafrekening is reeds in de bus gevallen. Vanaf dit jaar gaan we de eindafrekening separaat verstrekken. Je wordt afgerekend over de periode juli 2022 t/m juni 2023. Afhankelijk van jouw verbruik en voorschotbedragen moet u je bijbetalen of krijgt je geld terug.
Krijg je geld terug dan zullen wij het bedrag op jouw rekening storten. Moet je bijbetalen dan incasseren wij het bedrag via jouw rekening. Er vindt dit jaar dus GEEN verrekening plaats met de servicekosten van de maand juli.
Wil je jouw voorschotbedrag aanpassen, dat zal deze wijziging pas ingaan in september i.v.m. afwezigheid/vakantie Esther.

Incasso juli

De servicekosten van de maand juli wordt losgetrokken met de eindafrekening. De servicekosten zullen omstreeks 25/26 juli van jouw rekening geïncasseerd worden.

Het kan dus zijn dat er twee bedragen in de maand juli geïncasseerd gaat worden, nl. eindafrekening 2022/2023 en de servicekosten van juli.

Energiebelasting

Het heeft even geduurd maar deze maand krijg je weer een teruggave energiebelasting over de jaren 2020 en 2022. Het totaalbedrag zullen wij op jouw rekening storten.

Verbouwing

Helaas komt het regelmatig voor dat eigenaren beginnen met (ver)bouwen zonder het bestuur op de hoogte te stellen. Houd je gewoon aan de regels en lever je plannen op tijd in via

info@poldertuin-vissertje.nl

Je wil toch niet dat de verbouwing stilgelegd wordt of dat je het hele bouwwerk moet afbreken? Dit moeten we te allen tijde voorkomen.

En dan dit

BBQ

Het mooie weer brengt ook dat we vaker buiten zijn en lekker gaan BBQ-en.

Dit brengt ook gevaar met zich mee. Wij drukken je op het hart hiermee voorzichtig te zijn i.v.m. het brandgevaar.

Zet eventueel een emmer met water naast je BBQ. Onder open vuur wordt verstaan: vuurkorven, fakkels en alle verdere vuur gerelateerde tuinapparaten die vonken kunnen veroorzaken.

Bij overtreding volgt een boete van € 50,- per gebeurtenis.

Vakantiesluiting

Het kantoor is wegens vakantie vanaf donderdag  3 augustus t/m woensdag 23 augustus gesloten.

Mocht je in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar: 
info@poldertuin-vissertje.nl

Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op.

Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kun je bellen naar:

06-54284450.

 • Diverse werkzaamheden op de parken

  Medio augustus gaan er een aantal straat werkzaamheden plaatsvinden op de onderstaande lanen:


  Palinglaan, tussen Baarslaan en Snoeklaan op ’t Vissertje
  Voornlaan ter hoogte van de rubberen mat
  Zeeltlaan

Toegangspaaltjes op de lanen

Hierbij nogmaals de regels met betrekking tot de toegang tot de paden. Artikel 24.9 van het huishoudelijk reglement geeft het volgende aan:

de palen aan het begin van de lanen kunnen op werkdagen tussen 8.00 – 20.00 uur en op zaterdag tussen 8.00 – 17.00 uur omlaag.

Het is niet toegestaan de palen zelf omlaag te doen. Bij beschadiging zal de schade op de veroorzaker verhaald worden en tevens zal er een boete opgelegd worden.

Dat betekent dat de palen op ZONDAG NIET omlaag gaan.

 

Snelheid fietsers/scooters e.d.

Er komen de laatste tijd klachten binnen over te hardrijdende fietsers/scooters e.d. In het Huishoudelijk Reglement staat hierover bij artikel 24,10: Fietsen, brommen en het besturen van een motorfiets op de paden dient zoveel mogelijk te worden beperkt. De snelheid mag niet hoger zijn dan stapvoets. Hinderlijk lawaai van motoren dient te worden voorkomen.

Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van een rijverbod bij voortdurende overlast. Volgens artikel 15 mogen we ook een boete opleggen van € 50,- per geconstateerde overtreding. Houd a.u.b. rekening met je medebewoners. We moeten natuurlijk voorkomen dat mensen aangereden worden. Vooral kinderen zijn er niet op bedacht, als ze vanuit huis de paden oplopen er hardrijdend verkeer voorkomt. Spreek de hardrijdende mensen ZELF aan.

 

 

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Groenafval, 26 oktober t/m 28 oktober

 • Algemene ledenvergadering, donderdag 2 november

 • Grofvuil, donderdag 2 november en vrijdag 3 november (bij voldoende animo)

1 reactie

 1. Ton De JongTon De Jong Antwoorden

  Hartelijk dank voor de nieuwsbrief. Wij hebben een opmerking over het punt Snelheid fietsers/scooters e.d.. Uiteraard zijn wij het eens over het feit dat er op de paden stapvoets gereden moet worden. Wij vinden dat dit ook op de parkeerplaatsen zou moeten. Je ziet ze soms als idioten de parkeerplaats op scheuren. Verder denk ik dat niemand onnodig de laantjes heen en weer rijd met de motor of scooter. Als men permanente bewoning wenst op de parken horen daar ook geluiden van motorvoertuigen bij, net als een gewone woonwijk. De maaltijd bezorgers zijn vaak degene die hard rijden en het zal lastig zijn hen een bekeuring van €50,- op te leggen.

  Op de vorige ledenvergadering is er voorbij gegaan aan bepaalde punten vanwege een spreker mbt permanente bewoning. 1 punt willen wij zeker benoemen en alsnog verduidelijkt zien in de volgende ledenvergadering en dan hebben wij het over de erfafscheidingen. Op de VoornLaan zijn deze nog steeds niet aangepast en worden ze flink overschreden.

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *