Nieuwsbrief #4 2022/02

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje februari 2022

Nieuwsbrief #4 is een feit en wij komen gelijk met een belangrijk bericht voor jullie.

Rookmelders verplicht!

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders officieel verplicht in Nederland. De eisen bestonden al voor nieuwbouwwoningen die na 2003 gebouwd zijn. Volgens de verandering aan het bouwbesluit moet een huis uitgerust zijn met “voldoende rookmelders”. Dit houdt in dat op iedere verdieping van een zelfstandige woning minstens één rookmelder hangt. In kamerwoningen, zoals studentenhuizen, is in iedere kamer een brandmelder verplicht. Doel van de nieuwe regels is om het aantal doden bij woningbranden te verminderen.

Aan welke eisen moet een rookmelder voldoen?

Volgens de Nederlandse wet moet een rookmelder aan verschillende eisen voldoen. Zo is het Europese EN 14604 certificaat verplicht. Voor rookmelders op netstroom is ook een NEN 2555 certificaat nodig. Deze certificaten garanderen onder andere dat de rookmelder een goed geluidssignaal geeft, eenvoudig te plaatsen is en op tijd rook detecteert. Daarnaast moet een rookmelder een CE-markering hebben en niet van het ionische type zijn.

Wat zijn de mogelijke gevolgen?

Een woning die niet aan de verplichtingen voldoet, wordt beschouwd als “niet-conform” de wetgeving. Als verhuurder van een pand ben je verplicht om de woonruimte in goede staat van onderhoud te verhuren. Ook het plaatsen van voldoende rookmelders valt hieronder. Als er geen rookmelder hangt, riskeer je een boete van de gemeente. Bovendien kan een verzekeraar besluiten om niet uit te keren na brand in een huis zonder voldoende rookmelders.

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

 • Camerabewaking
  De camera’s zijn binnen. Momenteel worden ze getest en de camera’s zullen binnenkort geïnstalleerd worden. Vanuit het bestuur komt er ook een protocol m.b.t. camerabewaking. Dit zal het bestuur in ALV mededelen.

 • Hoge bomen
  Tijdens de parkrondjes van enkele bestuursleden is het opgevallen dat er in diverse tuinen enorme bomen staan. Je moet je afvragen of zulke grote bomen wel thuishoren in de betrekkelijk kleine tuinen. Nog afgezien van het eventueel ontnemen van zon en licht bij de buren is het gevaar van omvallen bij zware stormen niet ondenkbaar, met enorme schade aan woningen als gevolg. Het zou het overwegen waard zijn om de boom af te toppen tot ongevaarlijke hoogte of te halveren. U wist het misschien niet, maar als boomeigenaar heeft u een zorgplicht: u moet uw bomen goed onderhouden. Als eigenaar van de boom wil je natuurlijk niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan andermans bezit. Je moet daarom aan kunnen tonen dat je aan jouw zorgplicht hebt voldaan. Dit houdt in dat er regelmatig onderhoud heeft plaatsgevonden en dat de boom uitwendig is gecontroleerd. Deze controle wordt ook wel een boomveiligheidscontrole genoemd. Natuurlijk hoef je zo een boomveiligheidscontrole niet bij elke boom uit te laten voeren. Het is alleen relevant voor bomen die op riskante plekken staan. Voor de zekerheid kun je ze het beste ieder jaar na laten kijken en indien nodig ze van onderhoud voorzien. Zo heb je in ieder geval aan jouw zorgplicht voldaan. Als er dan eens een flinke storm komt en jouw boom onverhoopt toch schade aanricht hoef je niet op te draaien voor de vaak zeer hoge kosten. De verzekering van de tegenpartij draait dan voor de kosten op.

  Een boom in uw tuin mag u niet altijd zomaar weghalen. Iedere gemeente heeft zijn eigen kapbeleid. Informeer daarom bij uw gemeente of u een kapvergunning nodig heeft.

 • Vakantiesluiting
  Het kantoor is wegens de voorjaarsvakantie gesloten van maandag 28 februari tot en met woensdag 2 maart.

  Mocht u in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar info@poldertuin-vissertje.nl. Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op.

  Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kunt u bellen naar 06-54284450.
   

Benegas nieuws

Om inzicht te krijgen in je verbruik e.d. kun je als klant van Benegas een account aanmaken via MijnBenegas. Dit is een portaal waarin je van alles kan terugvinden.
Dit doe je via inloggen Benegas

Snoeien/Groenafval

Vanaf donderdag 24 maart tot en met zaterdag 29 maart kunt u weer het groenafval van uw tuin kwijt op de afgezette plekken op de parkeerplaatsen. In de ALV van oktober 2021 hebben we besproken dat alle leden terug moeten naar de erfgrens. Dit is overigens ook een eis vanuit de lokale politieke partijen met het oog op legalisatie. Bereikbaarheid en veiligheid is een zwaarwegend punt van de gemeente.

Benut deze snoeironde ook weer om een stukje terug te gaan. Na de snoeironde van oktober 2022 moet iedereen helemaal terug zijn tot de erfgrens.

Na deze drie snoeirondes zal het bestuur individueel in gesprek gaan met de leden die niet teruggesnoeid hebben om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Heb je plannen om een nieuwe schuur of hek te plaatsen, houdt rekening met de erfgrens.

Verlichting Zeeltlaan

De uitkomst van poll op de website is bekend. De uitslag is fifty fifty. Vanuit het bestuur wordt de verlichting nu verder gefinetuned. Dit kan met een kapje of folie. Voor verdere uitrol op andere lanen zal het bestuur u inlichten op de komende Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 april.

En dan dit

Breng de gebruikte blauwe kar weer terug, zodat iedereen over een kar kan beschikken, heel fijn met dit weer.

Het rijden op de laantjes is in basis niet toegestaan mits het om het laden en lossen van zware stukken gaat.

Er hangen overal poepzakje, gebruik deze alsjeblieft!

Het bestuur heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met de lokale politieke partijen en inspreek beurten gehouden bij de provincie Zuid-Holland en gemeente Zuidplas om ons standpunt m.b.t. legalisatie kenbaar te maken.

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om het elektra net te verzwaren met het oog op de toekomst.

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Groenafval – donderdag 24 maart t/m zaterdag 26 maart

 • Grofvuilcontainer – vrijdag 8 april

 • Algemene Ledenvergadering – dinsdag 19 april 19.30 uur in ’t Zespunt te Moordrecht

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *