Nieuwsbrief #10 2024/6

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje juni 2024

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

Aanhangers

Het bestuur heeft geconstateerd dat er steeds meer aanhangers op beide parkeerplaatsen geparkeerd staan.

Daarom wijzen wij maar weer eens op de bepalingen in het huishoudelijk reglement. In artikel 24 lid 8 staat o.a.:
Aanhangwagens mogen worden geplaatst op de eigen kavel, mits deze zijn onttrokken aan het zicht van het pad en belendende percelen.
Voor afwijkingen op de hierboven genoemde bepalingen dient vooraf aan het bestuur om ontheffing te worden gevraagd.

Wij snappen ook dat als er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, de aanhanger tijdelijk op de parkeerplaats geparkeerd wordt. Misschien een idee om de gedurende werkzaamheden de aanhangers langs de openbare weg bij De Poldertuin te parkeren. Alle andere aanhangers dienen verwijderd te worden en op eigen perceel geplaatst te worden.

Parkeren

Geregeld wordt de toegangsweg richting Oosteinde 1a en 1B ter hoogte van het Vissertje geblokkeerd door geparkeerde auto’s. Wij willen u inlichten dat daar niet geparkeerd mag worden (ook vuilniswagens kunnen er niet langs). Helaas zijn er al boetes uitgedeeld door de afdeling Handhaving van de gemeente Zuidplas. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er nog een parkeerverbod bord geplaatst.

Energiebelasting

Wederom hebben wij van de Belastingdienst teruggaaf energiebelasting over 2023 ontvangen. Dit zullen wij verrekenen met de eindafrekening van juli. Aangezien wij verwachten dat de eindafrekening hoger uit zal pakken in verband met de nieuwe elektratarief.

 

Een hele fijne zomer gewenst

En dan dit

Eindafrekening 2023/2024

Komende weken moeten de meterstanden weer worden opgenomen, zodat u in juli opnieuw een eindafrekening krijgt. Dit betekent:

TWEE METERSTANDEN, WATER EN ELEKTRA

De elektrastand kunt u aflezen in de meterkast die grenzen aan uw pad. Daar zitten nl. twee meters in, elektra en gas.
Wij verzoeken u vóór 28 juni a.s. uw elektrastand en watermeterstand aan ons door te geven.

Dit kan per e-mail naar info@poldertuin-vissertje.nl met vermelding van uw naam en huisnummer of bijgevoegd formulier invullen en in de brievenbus van de vereniging deponeren.

Indien u verzuimt uw standen aan ons door te geven, dan zullen we uw verbruik van het afgelopen jaar (ruim) schatten op uw verbruik van het jaar 2022-2023.

 

Vakantiesluiting

Het kantoor is wegens vakantie gesloten in de volgende periode:
donderdag 8 augustus t/m vrijdag 16 augustus
maandag 16 september t/m 25 september
Mocht u in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar: 
info@poldertuin-vissertje.nl

Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op. Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kunt u bellen naar 06-54284450.

Controle brandblussers

De vereniging biedt u de mogelijkheid om uw brandblusser te laten controleren op kosten van de vereniging. Maak dus gebruik van deze mogelijkheid want u bent volgens de reglementen van de vereniging, maar misschien ook volgens de bepalingen van uw brand-/opstalverzekering, verplicht de beschikking te hebben over een periodiek goedgekeurde brandblusser met schuimvulling (6 kg). Het kan zijn dat bij de controle wordt geconstateerd dat uw brandblusser voor wat voor reden dan ook wordt afgekeurd. De kosten van een nieuwe brandblusser komen voor uw eigen rekening. Een nieuwe sproeischuimblusser van 6 kg kunt u eventueel tegen een prijs van € 60,50 incl. BTW aanschaffen.

Wist je dat?

De Voornlaan een metamorfose heeft ondergaan?


De bus plekken op ’t Vissertje eindelijk klaar zijn?


De bloembakken weer aan de lantaarnpalen en bruggen hangen?


De vrijwilligers van de AED groep recentelijk een herhalingscursus hebben gevolgd?

Belangrijke data om niet te vergeten

  • Controle brandblussers: 15 juli en 25 juli van 9.00 tot 13.30 uur

  • Groenafval: donderdag 24 oktober t/m zaterdag 26 oktober

  • Grofvuilcontainer: donderdag 7 november, bij voldoende animo vrijdag 8 november

     

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *