Digitale nieuwsbrief #9 – 2023/12

Nieuwsbrief #9 2023/12

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje december 2023

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

Paaltjes

In de vorige nieuwsbrief van juli jl. hebben wij je de regels met betrekking tot de toegang tot de paden laten weten. Artikel 24.9 van het huishoudelijk reglement geeft het volgende aan:

De palen aan het begin van de lanen kunnen op werkdagen tussen 8.00-20.00 uur en op zaterdag tussen 8.00-17.00 uur omlaag. Het is niet toegestaan de palen zelf omlaag te doen. Bij beschadiging zal de schade op de veroorzaker verhaald worden en tevens zal er een boete opgelegd worden.

Dat betekent dat de palen op ZONDAG NIET opengaan.
Helaas komt het geregeld voor dat er een auto voor de paaltjes geparkeerd wordt, dit belemmert de doorgang van de hulpdiensten. Als het weer het toelaat, zullen Willem/Erik ook voor elke opgang NP (niet parkeren) verven.

 

Vuilcontainers

Het gebeurt maar al te vaak dat lege vuilcontainers dagenlang op de parkeerterreinen blijven staan. Als een container beschadigt door vandalisme dan kunnen de kosten niet op de vereniging worden verhaald. Dus haal je vuilcontainer tijdig binnen of vraag aan je buurman/buurvrouw om de container binnen te zetten.
Op maandagochtend haalt Willem/Erik de achtergebleven vuilcontainers op en deze worden gestald op de werf naast kantoor.

Energiebelasting

In juli van dit jaar heb je een teruggave energiebelasting over de jaren 2020 en 2022 uitbetaald gekregen. Wij waren blij verrast dat we een tweede deel uitbetaald kregen van de Belastingdienst. Inmiddels is deze teruggave ook op je rekening gestort.

Vuurwerk

Nog een week of vier en dan is het alweer Oud en Nieuw. We hopen dat je een fijne jaarwisseling zult hebben, maar vergeet niet dat het verboden is om vuurwerk af te steken in de parken.

Dit geldt ook voor de parkeerplaats en de dijk. Het spreekt voor zich dat vuurwerk op onze fraaie houten woningen en rieten daken een verwoestende uitwerking zou kunnen hebben.

En dan dit

Sint op De Poldertuin-’t Vissertje

Juist in deze tijd vindt Sinterklaas het belangrijk om zijn verjaardag te vieren op 5 december. Dit jaar doet hij extra zijn best en komt hij ook naar ons park! Alle kindjes t/m de leeftijd van 10 jaar wonend op het park mogen bij kantoor hun schoen zetten. Je schoen met naam en een mooie tekening kun je afgeven tot 3 december bij ons kantoortje, Blieklaan 55a of neerzetten onder het afdakje. Op 5 december na 15.00 uur kun je kijken of er wat in je schoentje zit.

Vakantiesluiting

Het kantoor is vanaf donderdag 28 december t/m dinsdag 2 januari gesloten.

Mocht u in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar
info@poldertuin-vissertje.nl

Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op. Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kunt u bellen naar 06-54284450.

 

 • Verhogen servicekosten

  In de Algemene Ledenvergadering van 2 november jl. hebben de aanwezige leden ingestemd met het verhogen van de servicekosten. Per 1 januari 2024 zal de basis servicekosten € 105,00 bedragen in plaats van € 85,00.

 • Huisnummers op het kavel

  Het komt geregeld voor dat onze leden spullen of andere zaken bij andere leden willen ophalen op onze parken en dat er geen huisnummer op de huisjes beschikbaar is.
  In ons huishoudelijk reglement artikel 24 lid 18 staat het volgende:

  De opstal(len) dient te zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar huisnummer

  Wellicht even de moeite waard om kritisch naar je kavel te kijken of je een huisnummer hebt.

   

Wist je dat?

De Voornlaan, Zeeltlaan en de Palinglaan recent zijn bestraat?
Willem de komende weken op maandag vrij is?
Esther tot eind van het jaar de vrijdag vrij is?
De Schakel geregeld met de jongens de parkeerplaatsen onkruid vrijmaken en zij ook privé te boeken zijn?

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Groenafval: 21 maart t/m 23 maart 2024

 • Grofvuilcontainer: 4 april 2024 en 5 april 2024 (bij voldoende animo)


Het bestuur wenst jullie alvast fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2024!

Digitale nieuwsbrief #8 – 2023/07

Nieuwsbrief #8 2023/07

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje juli 2023

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

Eindafrekening 2022/2023

De eindafrekening is reeds in de bus gevallen. Vanaf dit jaar gaan we de eindafrekening separaat verstrekken. Je wordt afgerekend over de periode juli 2022 t/m juni 2023. Afhankelijk van jouw verbruik en voorschotbedragen moet u je bijbetalen of krijgt je geld terug.
Krijg je geld terug dan zullen wij het bedrag op jouw rekening storten. Moet je bijbetalen dan incasseren wij het bedrag via jouw rekening. Er vindt dit jaar dus GEEN verrekening plaats met de servicekosten van de maand juli.
Wil je jouw voorschotbedrag aanpassen, dat zal deze wijziging pas ingaan in september i.v.m. afwezigheid/vakantie Esther.

Incasso juli

De servicekosten van de maand juli wordt losgetrokken met de eindafrekening. De servicekosten zullen omstreeks 25/26 juli van jouw rekening geïncasseerd worden.

Het kan dus zijn dat er twee bedragen in de maand juli geïncasseerd gaat worden, nl. eindafrekening 2022/2023 en de servicekosten van juli.

Energiebelasting

Het heeft even geduurd maar deze maand krijg je weer een teruggave energiebelasting over de jaren 2020 en 2022. Het totaalbedrag zullen wij op jouw rekening storten.

Verbouwing

Helaas komt het regelmatig voor dat eigenaren beginnen met (ver)bouwen zonder het bestuur op de hoogte te stellen. Houd je gewoon aan de regels en lever je plannen op tijd in via

info@poldertuin-vissertje.nl

Je wil toch niet dat de verbouwing stilgelegd wordt of dat je het hele bouwwerk moet afbreken? Dit moeten we te allen tijde voorkomen.

En dan dit

BBQ

Het mooie weer brengt ook dat we vaker buiten zijn en lekker gaan BBQ-en.

Dit brengt ook gevaar met zich mee. Wij drukken je op het hart hiermee voorzichtig te zijn i.v.m. het brandgevaar.

Zet eventueel een emmer met water naast je BBQ. Onder open vuur wordt verstaan: vuurkorven, fakkels en alle verdere vuur gerelateerde tuinapparaten die vonken kunnen veroorzaken.

Bij overtreding volgt een boete van € 50,- per gebeurtenis.

Vakantiesluiting

Het kantoor is wegens vakantie vanaf donderdag  3 augustus t/m woensdag 23 augustus gesloten.

Mocht je in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar: 
info@poldertuin-vissertje.nl

Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op.

Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kun je bellen naar:

06-54284450.

 • Diverse werkzaamheden op de parken

  Medio augustus gaan er een aantal straat werkzaamheden plaatsvinden op de onderstaande lanen:


  Palinglaan, tussen Baarslaan en Snoeklaan op ’t Vissertje
  Voornlaan ter hoogte van de rubberen mat
  Zeeltlaan

Toegangspaaltjes op de lanen

Hierbij nogmaals de regels met betrekking tot de toegang tot de paden. Artikel 24.9 van het huishoudelijk reglement geeft het volgende aan:

de palen aan het begin van de lanen kunnen op werkdagen tussen 8.00 – 20.00 uur en op zaterdag tussen 8.00 – 17.00 uur omlaag.

Het is niet toegestaan de palen zelf omlaag te doen. Bij beschadiging zal de schade op de veroorzaker verhaald worden en tevens zal er een boete opgelegd worden.

Dat betekent dat de palen op ZONDAG NIET omlaag gaan.

 

Snelheid fietsers/scooters e.d.

Er komen de laatste tijd klachten binnen over te hardrijdende fietsers/scooters e.d. In het Huishoudelijk Reglement staat hierover bij artikel 24,10: Fietsen, brommen en het besturen van een motorfiets op de paden dient zoveel mogelijk te worden beperkt. De snelheid mag niet hoger zijn dan stapvoets. Hinderlijk lawaai van motoren dient te worden voorkomen.

Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van een rijverbod bij voortdurende overlast. Volgens artikel 15 mogen we ook een boete opleggen van € 50,- per geconstateerde overtreding. Houd a.u.b. rekening met je medebewoners. We moeten natuurlijk voorkomen dat mensen aangereden worden. Vooral kinderen zijn er niet op bedacht, als ze vanuit huis de paden oplopen er hardrijdend verkeer voorkomt. Spreek de hardrijdende mensen ZELF aan.

 

 

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Groenafval, 26 oktober t/m 28 oktober

 • Algemene ledenvergadering, donderdag 2 november

 • Grofvuil, donderdag 2 november en vrijdag 3 november (bij voldoende animo)

Digitale nieuwsbrief #7 – 2022/12

Nieuwsbrief #7 2022/12

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje december 2022

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

Camera kantoor en schuur

Inmiddels hangen alle camera’s op de parkeerplaats. Tevens hebben we een camera op de lantaarnpaal bij het kantoor bevestigd. Dit om de pakketjes en inventaris in de schuur te bewaken.

 

Incasso servicekosten

Omdat de kerstdagen op 25/26 december vallen, zal de incasso van de servicekosten deze maand op de 23e uitgevoerd gaan worden.

Administratiekosten van € 5,00 vervalt

Zoals al eerder vermeld in de Algemene Ledenvergadering van 3 november jl. komt per 1 januari a.s. de administratiekosten van € 5,00 te vervallen. Dit geldt voor de leden die NIET automatisch betalen. Dit heeft te maken met het feit dat we een nieuw facturatieprogramma gebruiken. 

Eindafrekening Benegas

Op 15 november jl. heeft Esther de meterstanden van Benegas opgenomen. De eindafrekening is afgelopen dinsdag al bij een aantal leden op de deurmat gevallen.

Ten onrechte heeft Benegas het vastrecht doorberekend. Dit wordt momenteel gecorrigeerd en deze leden krijgen een nieuwe afrekening. De M3 prijs bedraagt € 3,8196, excl. BTW.

Vervolg gesprek gemeente Zuidplas

Wij kunnen jullie melden dat er een vervolggesprek gepland staat voor vrijdag 23 december a.s. Ramon Staal, strategisch adviseur opgaven & gebiedsontwikkkeling en Richard Sessink van de gemeente Zuidplas komen mee naar de afspraak.
Tevens zal Ron van der Grijp, adviseur die succesvol was bij de parken Molenlanden aanwezig zijn. 

 

En dan dit

Vuurwerk


Het lijkt nog ver weg maar het zal toch niet al te lang meer duren dat knallen ons herinneren dat het einde van het jaar nadert.

Wij drukken jullie op het hart geen vuurwerk op de parken, ook niet op de parkeerterreinen, af te steken. Vonken en uit de koers geraakte vuurpijlen kunnen snel de rieten daken in brand steken en dat moeten we zien te voorkomen.

Helaas ondervinden onze leden de laatste tijd weer dat er vuurwerk op de IJsseldreef afgestoken wordt. Er zijn al meldingen gedaan bij de politie, hoe meer mensen klagen, hoe actiever de politie misschien reageert. Dus steken ze vuurwerk af; bel 0900-8844.

Vakantiesluiting

Het kantoor is op maandag 19 december gesloten i.p.v. woensdag 21 december.

In de kerstvakantie is het kantoor gesloten van dinsdag 27 december t/m dinsdag 3 januari.

 

 • Mochten jullie in de kerstperiode wanneer het kantoor gesloten is toch iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit naar info@poldertuin-vissertje.nl

  Als het urgent is zal het bestuur hier snel op reageren.

  Voor spoedeisende zaken en noodgevallen kunnen jullie bellen naar 0654284450.

Helaas komen onze leden NIET in aanmerking voor de energiecompensatie van € 190,00. Dit komt omdat wij als vereniging grootverbruiker zijn. 

Wist je dat……….?

Het nu heel handig is om langs de waterkant te snoeien nu onze slootjes bevroren zijn. Pak die kans om eens de snoeischaar in de wildgroei te zetten.

Natuurlijk wel voorzichtig doen!

Je niet zomaar op onze laantjes mag rijden als de paaltjes naar beneden zijn, alleen op speciaal verzoek en alleen om te laden/lossen. 

En dan nog even dit

Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2023 toe!

Laten we deze dagen ook denken aan de mensen die niet als wij kunnen genieten van het mooie plekje waar we wonen.

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Gesprek met gemeente Zuidplas, vrijdag 23 december

 • Groenafval, donderdag 23 maart t/m zondag 25 maart

 • Grofvuil, vrijdag 7 april & zaterda 8 april (bij voldoende animo)

 • Algemene ledenvergadering, woensdag 19 april 

Digitale nieuwsbrief #6 – 2022/09

Nieuwsbrief #6 2022/09

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje september 2022

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

Voortgang camera’s 

Op de Poldertuin en ’t Vissertje hangen er enkele camera’s. Een gedeelte is nog niet opgehangen. Het ophangen heeft vertraging opgelopen omdat we een probleempje hebben met het elektra. Als alles werkt en opgehangen is, zullen wij je uiteraard op de hoogte stellen.

 

Nieuw facturatiepakket!

Met ingang van 1 oktober gaat de vereniging werken met een ander facturatiepakket. Dit betekent dat Esther meer zelf kan doen en dat we als vereniging minder afhankelijk zijn van een administratiekantoor. Het administratiekantoor blijft en kan nog steeds met ons meekijken.

Bezoek statenlid de heer Lutmers
Op maandag 22 augustus heeft het bestuur een gesprek gehad met de heer Rien Lutmers, statenlid van de provincie Zuid-Holland.
Het was een aangenaam gesprek. Hij heeft het bestuur bijgepraat over de pilot die nog steeds loopt binnen de provincie over permanente bewoning. De heer Lutmers heeft een paar dagen na het gesprek met het bestuur ook een bezoek gebracht aan Molenlanden. Hij heeft zich laten bijpraten over het traject dat Molenlanden heeft gevolgd om de woonparken om te zetten in buurtschappen. Het bestuur heeft van hem informatie ontvangen hoe dit aan te pakken en wij hebben inmiddels een contactpersoon bij Molenlanden. Het bestuur gaat contact opnemen met de verantwoordelijke van Molenlanden.

 

Bezoek aan wethouder Frans Klovert

Op 29 december 2021 heeft het bestuur een gesprek gehad met Frans Klovert van D66. Ook dit was een prettig gesprek en het bestuur gaat hier een vervolg aan geven.

De heer Klovert is nu de opvolger van de heer Hordijk. In zijn portefeuille jeugd, gezondheid en cultuur zit onder andere ook de toekomstverkenning recreatieparken. Dit gesprek vindt op donderdag 22 september plaats.

 

En dan dit

Oosteinde 9, fam. den Hollander

Zoals jullie wellicht weten kun je bij het huis van familie den Hollander tussen De Poldertuin en Klein Moordrecht overtallig hout kwijt. De familie den Hollander heeft aangegeven dat als je hout over hebt, dit eerst te melden bij hen. Er blikt te vaak ander materiaal te worden gedeponeerd.

 • Privételefoon van Esther

  Dit onderwerp komt steeds weer terug in de afgelopen nieuwsbrieven. Nog steeds wordt Esther op haar privételefoon gebeld en geappt.
  Jullie kunnen Esther op alle werkdagen, behalve woensdag, tijdens kantooruren van 9.30 tot 13.30 uur bereiken op telefoonnummer 0182-373155. Wil je informatie, stuur altijd een mail naar info@poldertuin-vissertje.nl. 
  Esther zal in haar vrije tijd de telefoon en app niet beantwoorden maar alleen reageren via de e-mail.

Nederland en de rest van de wereld is in de ban van de energie- en gasprijzen. Wij krijgen momenteel veel vragen of de leden nog een ‘naheffing’ gaan krijgen. Dit is niet het geval.

Wij hebben een vast contract met Eneco en die loopt in december 2023 af!

 

Terug naar erfgrens

Zoals al eerder aangekondigd in de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2021 hebben wij vorig jaar alle kavels laten opmeten. Dit heeft het bestuur gedaan voor de toekomst. Ook in verband met eventuele permanente bewoning en MIOP. Er is afgesproken dat onze leden 3 snoeirondes de tijd hadden om terug te gaan naar de erfgrens. Inmiddels zijn er twee snoeirondes geweest en de laatste snoeironde staat voor de deur. Na deze snoeironde van eind oktober zal het bestuur individueel in gesprek gaan met degene die niet in staat is om tot zijn/haar erfgrens terug te snoeien, om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Dus gebruik deze snoeironde om terug te gaan naar de erfgrens, dat scheelt een boel discussie.

Vakantiesluiting

In de herfstvakantie is het kantoor gesloten van maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober.

Mocht je in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar info@poldertuin-vissertje.nl. Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op.

Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kun je bellen naar 06-54284450.

Wist je dat……….?

Het Hoogheemraadschap zelf het riet aan de ringvaart heeft gemaaid zonder een telefoontje van de vereniging. De dijk aan de ringvaart opnieuw ingezaaid gaat worden.

De hanging baskets en bloembakken nog steeds vol in de bloei staan en tweewekelijks water en voeding krijgen. De bakken volgend jaar weer gevuld gaan worden.

De werf naast het kantoor een opknapbeurt krijgt. 

Esther op 30 september Sarah ziet en Willem op 19 oktober 65 jaar wordt. Twee bijzondere mensen met een bijzondere leeftijd. Mensen die altijd voor ons klaar staan mogen we dus in het zonnetje zetten.

Laten we op deze data aan Esther en Willen denken!

En dan nog een nazomer bericht

Het zal iedereen opgevallen zijn die regelmatig de dijk bezoekt.

De zwemsteigers zijn op de Poldertuin en ‘t Vissertje, met grote dank voor de hulp van een aantal bewoners en natuurlijk Willem, geïnstalleerd.

Veel van ons hebben hier al van genoten en met name de kinderen hebben ontzettend veel plezier.

Hoe fantastisch is het om onze zwoele zomers te genieten van onze mooie parken. Ons unieke plekje!

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Groenafval: donderdag 28 oktober t/m zaterdag 30 oktober

 • Algemene Ledenvergadering: woensdag 2 november om 19.30 uur in ’t Zespunt te Moordrecht

 • Grofvuil: vrijdag 4 november

Digitale nieuwsbrief #5 – 2022/06

Nieuwsbrief #5 2022/06

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje juni 2022

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

Busplekken

De 5 heringerichte parkeerplaatsen, naast de grote gastank, zijn alleen en uitsluitend bedoeld voor grote bestelbussen c.q. werkbussen, dus geen personenauto’s, “combo-auto’s” of uit de “kluiten gewassen” personenauto’s. Dit geldt uiteraard ook voor de grotere SUV’s/terreinwagens etc. Deze voldoen NIET aan de eisen van een bestelbus. Sancties zullen volgen als men zich niet aan de regels houdt. Wij willen jullie erop attenderen dat dit gezamenlijk is afgesproken in de ALV, het is de wens van de bewoners en als bewoners moeten we ons dus aan deze eenvoudige regel houden.

Wijziging administratiekantoor
Met ingang van 1 september a.s. gaat de vereniging in zee met een ander administratiekantoor, Omnium de Boekhouder. Dit ook op aanraden van onze kascommissie. Wij hopen op een fijne samenwerking.

Bloembakken
Zoals jullie wellicht hebben gezien zijn onze parken opgefleurd met een aantal bloembakken aan de lantaarnpalen. Op de twee bruggen op beide parken hebben we ook bloembakken geplaatst. Willem en Alex voorzien twee keer per week de bakken van water en voeding.

Let op!

Vakantiesluiting
Het kantoor is wegens vakantie gesloten van maandag 20 juni /m vrijdag 24 juni.

Mocht je in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar info@poldertuin-vissertje.nl. Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op.

Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kun je bellen naar 06-54284450.

Nog 1 huishoudelijke mededeling

 • Privételefoon van Esther

  Dit onderwerp komt steeds weer terug in de afgelopen nieuwsbrieven. Nog steeds wordt Esther op haar privételefoon gebeld en geappt. Je kunt Esther op alle werkdagen, behalve woensdag, tijdens kantooruren, 9.30 tot 13.30 uur bereiken. Wil je informatie stuur altijd een mail naar info@poldertuin-vissertje.nl.
  Esther zal in haar vrije tijd de app niet beantwoorden maar alleen reageren via de e-mail.

Vergeet niet de meterstanden van het water en elektra door te geven voor 28 juni a.s.

Rondje park

Vorige week hebben Elvira en Peter, twee bestuursleden van onze vereniging, een rondje park gelopen. Zij zijn geschrokken van sommige kavels op onze parken. Veel leden onderhouden hun kavel en opstal uitstekend, maar helaas moeten wij ook constateren dat een aantal leden hun kavel en opstal laten verslonzen, bv. onkruid langs het pad, overhangend groen en algemene indruk van de kavel.

Het gevolg is een achteruitgang van de kwaliteit van de parken. Het bestuur zal persoonlijk een aantal leden aanschrijven over hun kavel en opstal.

Tevens heeft een aantal leden (nog) niets aan de oorspronkelijke erfgrens van het kavel gedaan. In oktober staat de volgende snoeironde gepland.


Wees je ervan bewust dat dit de laatste kans is om op eigen gelegenheid terug te gaan naar de oorspronkelijke erfgrens. Ga je niet terug naar de erfgrens dan kan dat gevolgen hebben. De situatie kan zich voordoen dat het bestuur de werkzaamheden zal moeten uitvoeren en dan kan toch gevolg hebben dat de kosten worden verhaald op de eigenaar van het betreffende kavel. 

Graag jullie aandacht

Als er vuurwerk afgestoken wordt, zoals in de nacht van 12 juni bij Eetcafé Raar, ga je zelf actie ondernemen. 

Bij het afsteken van vuurwerk spreek je iemand aan of maak een melding van overlast bij de politie. Hoe meer meldingen hoe beter! 

Dit voor dossieropbouw, mocht er ooit onverhoopt weer overlast komen, dan kunnen er maar het beste zoveel mogelijk meldingen bij de politie liggen.

En dan dit - Groepsapp!

Deze groepsapp is bedoeld voor allerlei zaken, zoals bv. hulpvraag, autolichten branden, autodeur staat open of gratis af te halen. Nu komt het geregeld voor, dat in de app diverse leden zijn/haar ongenoegen uiten. Zoals bv. afsteken vuurwerk, zooitje vuilnisbakken, karren die niet teruggebracht worden. Als de één reageert, reageert er weer een ander waardoor er oeverloze discussies ontstaan. Zo komen we in een negatieve spiraal terecht. Onze tip: laten we hiermee stoppen en de app positief houden. Gebruik deze app ook niet na 22.00 uur. Voor calamiteiten heeft de vereniging de SOS/Alarm/handhaving app. Aanmelden kan via info@poldertuin-vissertje.nl.

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Controle brandblussers – vrijdag 8 juli tussen 9.00 tot 13.30 uur – locatie kantoor

 • Controle brandblussers – maandag 18 juli tussen 9.00 tot 13.30 uur – locatie kantoor

 • Algemene Ledenvergadering – woensdag 2 november om 19.30 uur in ’t Zespunt te Moordrecht

Digitale nieuwsbrief #4 – 2022/02

Nieuwsbrief #4 2022/02

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje februari 2022

Nieuwsbrief #4 is een feit en wij komen gelijk met een belangrijk bericht voor jullie.

Rookmelders verplicht!

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders officieel verplicht in Nederland. De eisen bestonden al voor nieuwbouwwoningen die na 2003 gebouwd zijn. Volgens de verandering aan het bouwbesluit moet een huis uitgerust zijn met “voldoende rookmelders”. Dit houdt in dat op iedere verdieping van een zelfstandige woning minstens één rookmelder hangt. In kamerwoningen, zoals studentenhuizen, is in iedere kamer een brandmelder verplicht. Doel van de nieuwe regels is om het aantal doden bij woningbranden te verminderen.

Aan welke eisen moet een rookmelder voldoen?

Volgens de Nederlandse wet moet een rookmelder aan verschillende eisen voldoen. Zo is het Europese EN 14604 certificaat verplicht. Voor rookmelders op netstroom is ook een NEN 2555 certificaat nodig. Deze certificaten garanderen onder andere dat de rookmelder een goed geluidssignaal geeft, eenvoudig te plaatsen is en op tijd rook detecteert. Daarnaast moet een rookmelder een CE-markering hebben en niet van het ionische type zijn.

Wat zijn de mogelijke gevolgen?

Een woning die niet aan de verplichtingen voldoet, wordt beschouwd als “niet-conform” de wetgeving. Als verhuurder van een pand ben je verplicht om de woonruimte in goede staat van onderhoud te verhuren. Ook het plaatsen van voldoende rookmelders valt hieronder. Als er geen rookmelder hangt, riskeer je een boete van de gemeente. Bovendien kan een verzekeraar besluiten om niet uit te keren na brand in een huis zonder voldoende rookmelders.

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

 • Camerabewaking
  De camera’s zijn binnen. Momenteel worden ze getest en de camera’s zullen binnenkort geïnstalleerd worden. Vanuit het bestuur komt er ook een protocol m.b.t. camerabewaking. Dit zal het bestuur in ALV mededelen.

 • Hoge bomen
  Tijdens de parkrondjes van enkele bestuursleden is het opgevallen dat er in diverse tuinen enorme bomen staan. Je moet je afvragen of zulke grote bomen wel thuishoren in de betrekkelijk kleine tuinen. Nog afgezien van het eventueel ontnemen van zon en licht bij de buren is het gevaar van omvallen bij zware stormen niet ondenkbaar, met enorme schade aan woningen als gevolg. Het zou het overwegen waard zijn om de boom af te toppen tot ongevaarlijke hoogte of te halveren. U wist het misschien niet, maar als boomeigenaar heeft u een zorgplicht: u moet uw bomen goed onderhouden. Als eigenaar van de boom wil je natuurlijk niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan andermans bezit. Je moet daarom aan kunnen tonen dat je aan jouw zorgplicht hebt voldaan. Dit houdt in dat er regelmatig onderhoud heeft plaatsgevonden en dat de boom uitwendig is gecontroleerd. Deze controle wordt ook wel een boomveiligheidscontrole genoemd. Natuurlijk hoef je zo een boomveiligheidscontrole niet bij elke boom uit te laten voeren. Het is alleen relevant voor bomen die op riskante plekken staan. Voor de zekerheid kun je ze het beste ieder jaar na laten kijken en indien nodig ze van onderhoud voorzien. Zo heb je in ieder geval aan jouw zorgplicht voldaan. Als er dan eens een flinke storm komt en jouw boom onverhoopt toch schade aanricht hoef je niet op te draaien voor de vaak zeer hoge kosten. De verzekering van de tegenpartij draait dan voor de kosten op.

  Een boom in uw tuin mag u niet altijd zomaar weghalen. Iedere gemeente heeft zijn eigen kapbeleid. Informeer daarom bij uw gemeente of u een kapvergunning nodig heeft.

 • Vakantiesluiting
  Het kantoor is wegens de voorjaarsvakantie gesloten van maandag 28 februari tot en met woensdag 2 maart.

  Mocht u in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar info@poldertuin-vissertje.nl. Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op.

  Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kunt u bellen naar 06-54284450.
   

Benegas nieuws

Om inzicht te krijgen in je verbruik e.d. kun je als klant van Benegas een account aanmaken via MijnBenegas. Dit is een portaal waarin je van alles kan terugvinden.
Dit doe je via inloggen Benegas

Snoeien/Groenafval

Vanaf donderdag 24 maart tot en met zaterdag 29 maart kunt u weer het groenafval van uw tuin kwijt op de afgezette plekken op de parkeerplaatsen. In de ALV van oktober 2021 hebben we besproken dat alle leden terug moeten naar de erfgrens. Dit is overigens ook een eis vanuit de lokale politieke partijen met het oog op legalisatie. Bereikbaarheid en veiligheid is een zwaarwegend punt van de gemeente.

Benut deze snoeironde ook weer om een stukje terug te gaan. Na de snoeironde van oktober 2022 moet iedereen helemaal terug zijn tot de erfgrens.

Na deze drie snoeirondes zal het bestuur individueel in gesprek gaan met de leden die niet teruggesnoeid hebben om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Heb je plannen om een nieuwe schuur of hek te plaatsen, houdt rekening met de erfgrens.

Verlichting Zeeltlaan

De uitkomst van poll op de website is bekend. De uitslag is fifty fifty. Vanuit het bestuur wordt de verlichting nu verder gefinetuned. Dit kan met een kapje of folie. Voor verdere uitrol op andere lanen zal het bestuur u inlichten op de komende Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 april.

En dan dit

Breng de gebruikte blauwe kar weer terug, zodat iedereen over een kar kan beschikken, heel fijn met dit weer.

Het rijden op de laantjes is in basis niet toegestaan mits het om het laden en lossen van zware stukken gaat.

Er hangen overal poepzakje, gebruik deze alsjeblieft!

Het bestuur heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met de lokale politieke partijen en inspreek beurten gehouden bij de provincie Zuid-Holland en gemeente Zuidplas om ons standpunt m.b.t. legalisatie kenbaar te maken.

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om het elektra net te verzwaren met het oog op de toekomst.

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Groenafval – donderdag 24 maart t/m zaterdag 26 maart

 • Grofvuilcontainer – vrijdag 8 april

 • Algemene Ledenvergadering – dinsdag 19 april 19.30 uur in ’t Zespunt te Moordrecht

Digitale nieuwsbrief #3 – 2021/12

Nieuwsbrief #3 2021/12

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje december 2021

Namens het bestuur willen wij jullie een fijne kerst en een gezond 2022 wensen!

Wij hebben, zoals jullie weten al een tijdje een nieuwe website. Tot nu toe hebben ongeveer 90 leden zich aangemeld. De website wordt straks het medium waar het bestuur belangrijke informatie deelt. Wij gaan als bestuur voor “GROEN”! Graag willen wij een papierloze vereniging worden.

Het bestuur nodigt u dan ook graag uit om u aan te melden op onze site. Aanmelden kan via het kopje, inloggen leden, registeren als nieuw lid. Na registratie duurt het even voordat u toegelaten wordt tot de achterkant van de website. Vergeet niet uw kavelnummer te vermelden.

Belangrijk om te weten is dat een huurder zich kan aanmelden maar geen rechten heeft om op de ALV te stemmen. Dat recht is alleen voor de eigenaar van de kavel.

Een tip van huishoudelijke aard

Houtkachels

Hierbij wederom een aantal tips met betrekking tot houtkachels:

Stook sowieso nooit bij windstil of mistig weer. Check www.stookwijzer.nu met informatie van het KNMI en RIVM, om overlast in de buurt te voorkomen.

Stook alleen droog hout, te herkennen aan barsten en schors die loslaat. Zelf gehakt hout moet minimaal twee jaar drogen.

Stook nooit hout dat is geverfd, gebeitst of geïmpregneerd. Bij verbranding komen zware metalen vrij. Daarom is het ook verboden dit te verbranden, evenals papier en karton. Gelijmd hout, zoals spaanplaat, hoort evenmin in een haard of kachel.

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

 • Extra blauwe karren
  Het komt nog steeds geregeld voor dat onze leden geen blauwe kar kunnen vinden, daarom heeft het bestuur opdracht gegeven voor het maken van acht nieuwe blauwe karren, voor elke laan een extra kar. Uiteraard zullen de nieuwe karren aan het begin van elk laan geparkeerd worden.

 • Bus plekken
  Op de parken hebben we de laatste tijd behoorlijk wat (werk)bussen. Daardoor kunnen andere gebruikers moeilijk in parkeren en de draaicirkel niet maken. Het bestuur heeft bedacht om op

  De Poldertuin, nabij de gastank, bus plekken te creëren. Van de huidige 6 parkeerplekken willen we 5 bus plekken maken. Als de bus plekken vol zijn, dan verzoekt het bestuur u om uw bus buiten de parkeerplaats te parkeren, dus langs het Oosteinde. Bestuur gaat hierop handhaven. Dus parkeer geen personenauto’s, ga je daar wel parkeren dan kun je een boete krijgen. Als het droger weer is, zullen de bus plekken gerealiseerd worden.

 • Vakantiesluiting
  Het kantoor is wegens de kerstvakantie gesloten van donderdag 23 december tot en met vrijdag 31 december.

  Mocht u in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar info@poldertuin-vissertje.nl. Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op.

  Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kunt u bellen naar 06-54284450.

  kerstvakantie_sluiting

   

 • Gebruik privételefoonnummer Esther
  De laatste tijd wordt Esther toch weer geregeld op haar privé telefoon gebeld of geappt voor vragen etc. Dit is niet de bedoeling. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, mail dit aan info@poldertuin-vissertje.nl of bel 0182 – 373155.

Primagaz wordt Benegas

Voor uw afname van propaan betaalt u een voorschot aan Benegas (voorheen Primagaz). Aan het einde van een periode ontving u een eindafrekening. In verband met de overname van Primagaz door Benegas, vindt er een uniformering plaats van de administratie. Daarom maakt Benegas een eindafrekening op in december 2021. Mogelijk verandert daarmee het moment van eindafrekening voor u. De meterstanden zijn inmiddels door ons bij u opgenomen.

Het nieuwe maandelijkse voorschotbedrag bepaalt Benegas aan de hand van uw verbruik in combinatie met de huidige en verwachte gasprijzen.

U ontvangt in de loop van januari 2022 bericht van Benegas over de vaststelling van uw voorschotbedrag. Dit bedrag zullen zij met ingang van 2022 maandelijks aan het einde van elke maand automatisch incasseren van de door u aangegeven rekening.

Energiebelasting teruggaaf

Energiebelasting teruggaaf

Het heeft even geduurd maar deze maand(december) krijgt u weer een teruggave energiebelasting over het jaar 2019. De teruggaaf wordt in de servicekosten van de maand december verwerkt. Heeft u vragen, mail naar info@poldertuin-vissertje.nl.

En dan dit

 • Verlichting Zeeltlaan

  Al een geruime tijd is het bestuur op zoek naar goede verlichting voor onze paden. De verlichting op de paden is te donker en schijnt niet goed op het paden. Na lang zoeken is het gelukt om nieuwe palen en armaturen te bestellen. Op vrijdag 17 december zal een elektricien nieuwe verlichting op de Zeeltlaan gaan plaatsen. De bedoeling is om elk laantje en de parkeerplaatsen om de beurt te voorzien van nieuwe verlichting. Het bestuur nodigt u van harte uit om het resultaat te bekijken.

  Mocht u eerder een bezoekje brengen aan de Zeeltlaan, doe dit bij voorkeur als het schemer wordt, u kunt dan heerlijk genieten van de kerstverlichting op het pad.

Cocky van de Burg, een heel actief actief lid van onze vereniging heeft tijdens de collecteweek op ons park gecollecteerd voor de Nierstichting. Zij heeft € 276,23 opgehaald. Dit is prachtig resultaat.

Kadaster september 2021


Kavels ingemeten en de gevolgen hiervan

Het bestuur heeft eind september alle laantjes op de parken laten inmeten door het kadaster. Dit heeft het bestuur gedaan voor de toekomst. Ook in verband met eventuele permanente bewoning en MIOP. In de toekomst dient nl. de infrastructuur op de lanen aangepakt te worden. Het bestuur ziet ook dat in de loop der jaren de paden steeds smaller zijn geworden door overhangend groen/heggen e.d. Zo konden we daadwerkelijk de erfgrens bepalen en weet eenieder waar hij/zij aan toe is. Het bestuur zal niet gelijk van de leden verlangen om tot de erfgrens terug te gaan. In de algemene ledenvergadering van 6 oktober jl. stond dit onderwerp ook op de agenda. Het volgende is medegedeeld:

 • De eerstvolgende snoeironde (oktober 2021) proberen om een stukje richting erfgrens te snoeien.

 • De tweede snoeironde (voorjaar 2022) nog een keer.

 • De derde snoeironde (oktober 2022) moet men helemaal terug zijn tot de erfgrens.

Na deze drie snoeirondes zal het bestuur individueel in gesprek gaan met de leden die niet teruggesnoeid hebben om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Heb je plannen om een nieuwe schuur of hek te plaatsen, houdt rekening met de erfgrens.

Digitale nieuwsbrief #2 – 2021/8

Nieuwsbrief #2 2021/08

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje augustus 2021

Vanuit het bestuur wensen wij jullie in deze nieuwsbrief allereerst een hele fijne zomervakantie!

De inhoud van deze nieuwsbrief hebben jullie al op een andere manier ontvangen, per post in de brievenbus en per mail als je emailadres bekend is. De inhoud van deze digitale nieuwsbrief is hetzelfde, de “look-and-feel” is wat anders.

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

 • Papiercontainers
  Helaas komt het nog geregeld voor dat men hele dozen in onze papiercontainers deponeert,
  waardoor de container heel snel vol zit. Graag een verzoekje van onze kant: maak uw dozen aub
  klein en zorg dat de omgeving netjes blijft.

 • Vakantiesluiting
  Het kantoor is wegens de zomervakantie gesloten van donderdag 5 augustus tot en met vrijdag 27 augustus. Mocht u in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar info@poldertuin-vissertje.nl. Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op. Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kunt u bellen naar 06-54284450.

 • Gebruik privételefoonnummer Esther
  De laatste tijd wordt Esther toch weer geregeld op haar privé telefoon gebeld of geappt voor vragen etc. Dit is niet de bedoeling. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, mail dit aan info@poldertuin-vissertje.nl of bel 0182 – 373155.

Primagaz overname

Met ingang van 1 juli jl. gaan Primagaz Nederland en Benegas samen verder onder de naam Benegas. Benegas is al meer dan 80 jaar actief op de Nederlandse propaangasmarkt. Geleidelijk zal de naam Primagaz in Nederland verdwijnen. Vanwege de overname is het rekeningnummer ook
gewijzigd:


NL09BNPA 0227 7255 30 t.n.v. Nederland LPG/Benegas.
Leveringen worden uitgevoerd zoals we dat gewend zijn. Contract blijft ook geldig onder de voorwaarden zoals de vereniging heeft afgesproken met Primagaz.

Eindafrekening 2020/2021


Inmiddels heeft iedereen de eindafrekening ontvangen. Leden die in gebreke zijn gebleken om de standen door te geven, hebben wij het verbruik van het afgelopen jaar (ZEER RUIM) geschat. Heeft u nog vragen met betrekking tot de eindafrekening, mail naar info@poldertuin-vissertje.nl.

En dan dit

 • Sinds december vorig jaar worden er door diverse pakketdiensten de pakketjes voor onze leden bij kantoor afgeleverd. Dit is een extra service voor onze leden en een hoop leden zijn hier hartstikke blij mee.
  Als Esther aanwezig is, maakt zij foto’s of ze stuurt een e-mail naar de leden dat er een pakketje bezorgdis. Inmiddels hebben ruim 65 leden zich aangemeld voor de pakketjes app. Zit u nog niet in de pakketjes app, mail uw telefoonnummer naar info@poldertuin-vissertje.nl. De pakketjes liggen onder het afdakje van kantoor en worden aan eind van de dag door Willem
  binnengehaald. De eerstvolgende werkdag liggen de pakketjes vanaf 8.00 uur weer onder het afdakje.

 • Sociaal parkeren, let erop dat een buur nog in en uit de auto kan

 • Stil na 10:00 uur

 • Verzoek tot neerlaten paaltjes 24 vooraf

 • Op zondag blijven de palen overeind

Eén van onze leden, Cocky van de Burg heeft tijdens de collecteweek op ons park gecollecteerd voor het Longfonds. Zij heeft maar liefst € 224,82 opgehaald. Dit is prachtig resultaat.

Verhuur van huizen, klik hier

We hebben al eerder een oproep hiertoe gedaan, maar vinden het nodig om dit te herhalen. Het blijkt dat er nog steeds huurders in de bungalows en caravans op de parken zitten die door de eigenaren, de verhuurders dus, niet bij de vereniging zijn gemeld. Wij vragen de verhuurders met klem hun verplichting hierin na te komen. We kunnen hiermee voorkomen dat er huurders op de parken komen die hier volgens het reglement niet mogen en kunnen wonen. Zoals mensen die niet zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van een Nederlandse gemeente. Tegen verhuurders die zich hier niets van aantrekken zullen we moeten optreden.

Digitale nieuwsbrief #1 – 2021/4

Nieuwsbrief #1 – 2021/04

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje april 2021

Schaatsweekend 2021

Het is goed om nog even terug te blikken naar het geweldige weekend van 14 februari jl. Eindelijk had het zo streng gevroren dat er op natuurijs geschaatst kon worden. Negen jaar geleden was dat voor het laatst! Ook bij ons brak het schaatsvirus uit en werd een compleet ijsfeest georganiseerd op de bevroren sloot achter de Zeeltlaan. Vrijwilligers waren uren in de weer om een mooie schaatsbaan te creëren, statafels werden op de vlonder van Mark geplaatst, vlaggen aan de kant gebonden en het feest kon beginnen. Enthousiast werd er geschaatst en tussendoor genoten van glühwein, warme chocomel en lekkere hapjes. Bij Jeroen en Francis die de muziek verzorgde stond de erwtensoep klaar.


Veel parkbewoners waren aanwezig op deze supergezellige en misschien ook wel historische dag, want wanneer is schaatsen op natuurijs weer mogelijk?
Het was een fantastische dag die ook duidelijk maakte dat wij met z’n allen tot bijzondere dingen in staat zijn en met dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk maakten.

Regelmatig wordt er via de groepsapp door enkele leden het ongenoegen geuit dat er geen parkeerplaats meer was. De wens om een eigen parkeerplaats werd min of meer als een eis gesteld. Voor alle duidelijkheid: een eigen parkeerplaats is onmogelijk aangezien er op beide parken meer huizen dan parkeerplaatsen zijn. Bekijk het eens van de positieve kant en vergelijk onze parkeermogelijkheden met die van de (binnen)steden, zoals Gouda bijvoorbeeld.

Grote schoonmaak

Op initiatief van Nanda is zij met enkele vrijwilligers twee dagen aan de slag gegaan om de laantjes en sloten te ontdoen van zwerfvuil. Eerder konden we Nanda al op de parken signaleren met een hark of sloothaak en grote afvalzak om rotzooi op te ruimen. Daarnaast zorgde Nanda ervoor dat er nog bruikbare spullen van eigenaren wisselden i.p.v. dat die in de grofvuilcontainer belandden Het bestuur dankt Nanda en de vrijwilligers voor hun geweldige inzet.

Koningsdag 2021

Vorig jaar hebben twee leden (Laurine en Elvira) van onze vereniging voor de kinderen Koningsdag op de dijk gevierd met oudhollandse spelletjes voor kinderen van het park. Aangezien het afgelopen jaar voor de kinderen geen klap te beleven is geweest, wilden de twee leden wederom iets leuks organiseren. Door een aantal donaties van onze leden is deze dag mogelijk gemaakt, heel veel dank hiervoor! Er komt een springkussen en een stormbaan voor de kinderen. Tevens zijn er ook wat zeskampspelletjes (zaklopen, spijkerpoepen, opblaasbare dartbaan met tennisballen etc.). In de ochtend worden de spullen geleverd en vooralsnog gaan de festiviteiten voor de kinderen na de lunch van start.

Klik op onderstaande foto’s voor een impressie

En dan dit

 • Kantoor is vanwege meivakantie gesloten van 3 tot en met 14 mei. Voor spoedeisende zaken kan je bellen met 06-54284450.

 • De gasprijs in de periode van 16 december 2020 t/m 19 april 2021 was € 3,45 incl. BTW. Mocht er verschil zitten in de gasprijs dan kan je bellen met Primagaz 0800-0137.

 • Sociaal parkeren, let erop dat een buur nog in en uit de auto kan

 • Stil na 10:00 uur

 • Verzoek tot neerlaten paaltjes 24 vooraf

 • Op zondag blijven de palen overeind

Wederom was het voor de leden mogelijk gemaakt om hun grofvuil te deponeren in de daarvoor bestemde containers op de parkeerterreinen. Wederom was en helaas weer veel commotie rondom de containers Veel korte lontjes, agressie en grote monden onderling was aan de orde van de dag. Verzoeken om geen spullen meer in of naast de container te dumpen werd niet gehonoreerd. Met als gevolg dat de chauffeur de container weigerde af te voeren, net als vorige keer! Ook werd ons gemeld dat er vanaf de zijkant afval in de container werd gegooid terwijl er mensen in de container bezig waren om de spullen te stapelen. Nog net geen gewonden gelukkig. Er is aan het bestuur de vraag gesteld of er niet voor handhaving door vrijwilligers gezorgd kan worden. Het bestuur is echter van mening dat de leden die gebruik maken van de containers zelf verantwoordelijk zijn voor een ordentelijke afvoer van hun spullen, afgezien van het feit wie nog als vrijwillige handhaver zou willen optreden. Aan het aantal beschikbare containers kan de gesignaleerde commotie niet liggen: er zijn er maar liefst 3 containers op De Poldertuin en 2 containers op ’t Vissertje geplaatst, ook op zaterdag. Dat brengt het bestuur op twee tegenovergestelde verzoeken, c.q. klachten:
– De container is vrijdagavond al vol als ik van mijn werk kom, dus ook op zaterdag/zondag plaatsen
– De container niet op zaterdag/zondag plaatsen omdat dit een rommelig aanzicht geeft.

Tja, het algemeen belang wordt blijkbaar toch niet door iedereen gezien.

Honden zijn waarschijnlijk naast de kat de meest geliefde huisdieren van de mens. Ook op onze parken zijn ze veelvuldig aanwezig helaas ook hun uitwerpselen.

Nogsteeds bereiken ons klachten dat enkele baasjes het niet zo nauw nemen met het ruimen daarvan. Als ze dat wel doen en in een drollenzakje opvangen, dan worden deze zakjes gevuld en al regelmatig gedumpt tussen de struiken of in de sloot. Er zijn heel wat zakjes uit de sloten gevist! Die lieve honden zijn hier niet schuldig aan. Ze luisteren goed, zijn trouw en moeten af en toe poepen. Natuurlijk goed opgevoed nu hun baasje nog.

Nieuwsbrief oktober 2020