Tolerantie

En wederom is er een intolerantie tegenover berichtgevingen en opmerkingen die gaan over afspraken die we met elkaar hebben gemaakt:

 • stront van je hond opruimen (dus niet in een zakje doen en deze in de haag gooien)
 • geen afval van jezelf in andermans vuilnisbakken
 • als je aangesproken wordt op onderhoud van mandelige stukjes aan jouw tuin
 • respecteer privacy en rusttijden (lees: geen zwaar onderhoud op zondag en onnodig rijden op de laantjes)

Lieve medebewoners, ik zou graag positievere berichten willen plaatsen maar er is een minder goede trend dan voorheen zichtbaar. Niet op de inhoudelijke discussie maar wel op het gedrag van bewoners. Klaarblijkelijk mag je niet meer tegen iemand zeggen: ruim ff de rommel op voor je tuin, haal het onkruid, maak het pad even schoon van rommel, want dat staat beter. Nee, het gaat vaak in het gedrag de andere kant op: ik doe niks want mijn buurman…… vul het zelf maar in. We zullen de juiste dialoog, met met de juiste toon, met elkaar moeten oppakken. Ook als bestuur moeten we dit doen. We wonen hier met elkaar, we zorgen voor elkaars omgeving en daarmee automatisch voor die van onszelf. Daarmee wordt “de wereld” rond de parken beter en dan ook automatisch je eigen omgeving.

Ik prijs iedereen die het beste voorheeft met onze parken; en het moet gezegd…… er zijn hele toffe en mooie ontwikkelingen. Nieuwe mooie huizen, steigers, mooie feesten waar iedereen welkom is. Maar er zijn ook medebewoners die er met hun pet naar gooien en dat is jammer. We roepen iedereen op om elkaar met de juiste toon, en ja die van mij als bestuurder is ook af en toe geïrriteerd, persoonlijk te benaderen en te praten over onregelmatigheden en andere zaken die indruisen tegen afspraken die we met z’n allen gemaakt hebben en geaccepteerd hebben, Zie het huishoudelijk reglement. Dank jullie wel.

Wat is dit?

Mooie he, dan zijn er echt mensen in onze mooie “wijk” die honden hebben… plastic zakjes gebruiken waarin voorzien wordt door de vereniging (jaja je hoeft het zelf niet te betalen), de poep van hun hondje “opruimen” en het zomaar weg gooien, op de banken , in een haag….. fijn. Oja, en mijn hond doet dit nooooit. Klopt! het zijn de eigenaren…..

Goede zaken en ergenissen

Het gaat goed op de Poldertuin en ‘t Vissertje. Laantjes worden goed onderhouden, tuinen worden bijgewerkt en er wordt nieuwe aanwas geplant. Infrastructuur wordt aangepakt, allemaal positieve dingen. Binnenkort ook nieuwe steigers aan de boezemvaart. Heerlijk de zomer in op deze manier. Hiernaast graag de aandacht van iedereen die woont op één van beide parken. Helaas is deze aandacht gericht op iedereen maar slecht toepasbaar op een enkeling, zoals zo vaak. Het gaat om ergernissen waarvan ik nu persoonlijk jullie aandacht vraag omdat ik hier dagelijks mee geconfronteerd wordt. De top 5 (en geloof me er is een top 20 aan te maken):

 • Breng karren terug na gebruik en ja tijdens een enorme bui kan dit wel eens uitblijven; Als je ziet dat er al 3 of 4 karren staan bij een laan….. wees dan sociaal en zet de kar die je terugbrengt op een andere laan;
 • Onderhoud je hagen en heggen en schuttingen aan het mandelige terrein;
 • Geen overvolle containers op vrijdag en gooi zeker jouw afval niet in andermans container…. not done, vraag dit eerst als je dit toch van plan bent!!!
 • Ruim de poep op van je hond. Op de paden maar ook op de dijk. Een aantal notoire “overtreders” is aangesproken maar: uit ervaring kan ik melden dan sommige hondeneigenaren de poep opruimen met een plastic zakje en deze vervolgens in andermans haag gooien.
 • En de uitsmijter (punt 5 dan) …… op de dijken staan picknick tafels. Beste bewoners, deze zijn VOOR mensen en NIET voor dieren. GEEN honden op de tafels, als eigenaar wordt je hierop aangesproken als het toch gebeurt, want:
  – Honden op tafel levert een hiërarchisch probleem tussen mens en dier;
  – Honden op tafel levert een rangorde probleem op tussen dieren onderling;
  – Uitermate onhygiënisch;
  – Rete irritant gezien overlast voor NIET honden liefhebbers.
Busplekken op parkeerplaats Poldertuin

Namens het bestuur nog even een reminder omtrent de busplekken.

De 5 heringerichte parkeerplaatsen, naast de grote gastank, zijn alleen en uitsluitend bedoeld voor grote bestelbussen, dus geen personen auto’s, “combo-auto’s”‘ of uit de “kluiten gewassen” personen auto’s. De wat kleinere bestelauto’s kunnen gewoon op de gebruikelijke parkeerplaatsen staan. Dit geldt uiteraard ook voor de grotere SUV’s/terreinwagens etc.; deze voldoen NIET aan de eisen van een bestelbus. Sancties zullen volgen als men zich niet aan de regels houdt. Wij willen jullie er op attenderen dat dit gezamenlijk is afgesproken in de ALV; het is de wens van de bewoners en als bewoners moeten we ons dus aan deze eenvoudige regel houden. We rekenen op jullie medewerking. Onderstaand het originele bericht nav de afspraken zoals gemaakt in de voorlaatste ALV:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Vrijdag 15 april heeft Willem samen met Peter vd Burg vijf busplekken op De Poldertuin gemaakt, busplekken voor grote bussen, dus GEEN bestelauto’s! De busplekken kan je vinden ter hoogte van de gastank. Op de parken hebben we namelijk behoorlijk wat grote bussen. Daardoor kunnen andere gebruikers moeilijk inparkeren en een draaicirkel niet maken.

Als de busplekken vol zijn, dan kan je je bus buiten de parkeerplaats parkeren, dus langs het Oosteinde. Dus GEEN personenauto’s parkeren op de busplekken. Ga je daar wel parkeren, dan riskeer je een boete. Het bestuur gaat hierop handhaven.

Kantoor gesloten tijdens de meivakantie

Het kantoor is wegens vakantie gesloten t/m 5 mei.
Mocht u iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar info@poldertuin-vissertje.nl.
Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op. Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kunt u bellen naar 06-54284450.

Open vuur…

Op 12 september is door een aantal bestuursleden en bewoners geconstateerd dat er op de Poldertuin vrij fors open vuur in een tuin brandde. Wij willen als bestuur benadrukken dat open vuur zeer verboden is, in welke vorm dan ook zie ook artikel 24 punt 15 van het huishoudelijk reglement. Overigens heb je het recht om in je tuin te kunnen kokkerellen en daarmee dus ook barbecueën, mits onder scherp toezicht op de warmtebron.

Save the date groenafval

Op onderstaande data kan groenafval van beide parken worden aangeboden op de parkeerplaatsen:

Donderdag 28 oktober t/m Zaterdag 30 oktober

 

Alfvalcontainers / vuilnis

Overvolle containers, al dan niet gevuld door bewoners, medebewoners, niet wonenden op de parken, het is een doorn in het oog van iedereen. Het is niet de bedoeling dat je je container overvol aanbiedt  of zakken in containers stopt van medebewoners. Dit kan betekenen dat de kosten hoger gaan worden voor het ophalen van huisvuil. Vanuit het bestuur zullen we hier meer op gaan letten, maar spreek elkaar ook aan als je dit ziet gebeuren.

Parkeren Poldertuin | ‘t Vissertje

Tsja, parkeren is af en toe lastig. We gunnen elkaar geen ruimte, we nemen teveel ruimte of er is eenvoudig weg op een bepaald moment geen ruimte. Hierdoor is het soms lastig om je eigen auto te kunnen parkeren of makkelijk in en uit te stappen als iemand te dicht op jouw auto is geparkeerd. Laten we hier op letten met elkaar. Zie je toch dat er onhandig wordt geparkeerd….. spreek elkaar hier op aan in een mooie toonaard en zo wordt de wereld wat beter en die begint bij jezelf.

Overigens, het verzoek aan buseigenaren is om zoveel mogelijk aan de straatkant te parkeren. De parkeervlaken zijn hier ruimer dan op de parkeerplaats. Kritische kanttekening: past je voertuig op de algemene parkeerplaats niet in een vlak, dan is het verboden hier te parkeren. Als bestuur gaan we hier, mede door de vele klachten, aardig op handhaven.

Laatste kanttekening: er zijn parkeervakken met kruizen waar niet geparkeerd mag worden i.v.m. uiteenlopende veiligheidszaken. Hier staan toch met regelmaat auto’s. Dit is niet de bedoeling, ook hier wordt op gehandhaafd. Het lijkt lastig maar we hebben een aantal regels met elkaar afgesproken en die moeten respecteren. Deze regels dienen een algemeen belang en vooral veiligheid. Bedankt voor jullie medewerking hierin. We wijzen graag op artikel 24 lid 8 van het huishoudelijk reglement