Bestuur en commissies

Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld
Voorzitter Edwin van de Laar
Penningmeester Elvira Schoenmaker
Secretaris Ben Schouten
Bestuurslid Peter van de Burg
Bestuurslid Peter Bollaart
Bestuurslid Thomas Racz
   
   
Overige teamleden
Beheer kantoor Esther Zuierveld
Onderhoud parken Willem Blom

 

Het kantoor is geopend op maandag van 8.30 – 15.30 uur, dinsdag van 8.30 – 15.30 uur en donderdag van 8.30 – 14.30 uur. 
Op bovengenoemde dagen kun je binnenlopen van 11 tot 13 uur, buiten deze tijden alleen telefonisch bereikbaar. Het bestuur vergadert tenminste één keer per maand. Het dagelijks bestuur evalueert ad hoc indien nodig.


De algemene ledenvergadering wordt over het algemeen tweemaal per jaar gehouden, in april en november. De bewoners worden van bestuursbesluiten en ander nieuws op de hoogte gehouden, o.a. via de nieuwsbrief van de vereniging en per email.
 

De financiële verantwoording, opgesteld door de penningmeester, wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie. In de kascommissie hebben zitting:

Ina Singerling
Florentine Cornet

Technische Commissie

In deze commissie hebben de volgende leden zitting:

Harold van Leeuwen
Willem Blom
Seme Seyrani

Een Welstandscommissie werkt aan het opstellen van regelgeving die betrekking heeft op de bouw van opstallen en het inrichten van de kavels. Dit ter vervanging van de inmiddels wat verouderde bouwvoorschriften (zie elders op deze site). In deze commissie hebben de volgende leden zitting:

Elvira Schoenmaker
Ben Schouten