Verslag ALV-2 november 2023
Digitale nieuwsbrief #9 – 2023/12

Nieuwsbrief #9 2023/12

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje december 2023

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

Paaltjes

In de vorige nieuwsbrief van juli jl. hebben wij je de regels met betrekking tot de toegang tot de paden laten weten. Artikel 24.9 van het huishoudelijk reglement geeft het volgende aan:

De palen aan het begin van de lanen kunnen op werkdagen tussen 8.00-20.00 uur en op zaterdag tussen 8.00-17.00 uur omlaag. Het is niet toegestaan de palen zelf omlaag te doen. Bij beschadiging zal de schade op de veroorzaker verhaald worden en tevens zal er een boete opgelegd worden.

Dat betekent dat de palen op ZONDAG NIET opengaan.
Helaas komt het geregeld voor dat er een auto voor de paaltjes geparkeerd wordt, dit belemmert de doorgang van de hulpdiensten. Als het weer het toelaat, zullen Willem/Erik ook voor elke opgang NP (niet parkeren) verven.

 

Vuilcontainers

Het gebeurt maar al te vaak dat lege vuilcontainers dagenlang op de parkeerterreinen blijven staan. Als een container beschadigt door vandalisme dan kunnen de kosten niet op de vereniging worden verhaald. Dus haal je vuilcontainer tijdig binnen of vraag aan je buurman/buurvrouw om de container binnen te zetten.
Op maandagochtend haalt Willem/Erik de achtergebleven vuilcontainers op en deze worden gestald op de werf naast kantoor.

Energiebelasting

In juli van dit jaar heb je een teruggave energiebelasting over de jaren 2020 en 2022 uitbetaald gekregen. Wij waren blij verrast dat we een tweede deel uitbetaald kregen van de Belastingdienst. Inmiddels is deze teruggave ook op je rekening gestort.

Vuurwerk

Nog een week of vier en dan is het alweer Oud en Nieuw. We hopen dat je een fijne jaarwisseling zult hebben, maar vergeet niet dat het verboden is om vuurwerk af te steken in de parken.

Dit geldt ook voor de parkeerplaats en de dijk. Het spreekt voor zich dat vuurwerk op onze fraaie houten woningen en rieten daken een verwoestende uitwerking zou kunnen hebben.

En dan dit

Sint op De Poldertuin-’t Vissertje

Juist in deze tijd vindt Sinterklaas het belangrijk om zijn verjaardag te vieren op 5 december. Dit jaar doet hij extra zijn best en komt hij ook naar ons park! Alle kindjes t/m de leeftijd van 10 jaar wonend op het park mogen bij kantoor hun schoen zetten. Je schoen met naam en een mooie tekening kun je afgeven tot 3 december bij ons kantoortje, Blieklaan 55a of neerzetten onder het afdakje. Op 5 december na 15.00 uur kun je kijken of er wat in je schoentje zit.

Vakantiesluiting

Het kantoor is vanaf donderdag 28 december t/m dinsdag 2 januari gesloten.

Mocht u in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar
info@poldertuin-vissertje.nl

Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op. Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kunt u bellen naar 06-54284450.

 

 • Verhogen servicekosten

  In de Algemene Ledenvergadering van 2 november jl. hebben de aanwezige leden ingestemd met het verhogen van de servicekosten. Per 1 januari 2024 zal de basis servicekosten € 105,00 bedragen in plaats van € 85,00.

 • Huisnummers op het kavel

  Het komt geregeld voor dat onze leden spullen of andere zaken bij andere leden willen ophalen op onze parken en dat er geen huisnummer op de huisjes beschikbaar is.
  In ons huishoudelijk reglement artikel 24 lid 18 staat het volgende:

  De opstal(len) dient te zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar huisnummer

  Wellicht even de moeite waard om kritisch naar je kavel te kijken of je een huisnummer hebt.

   

Wist je dat?

De Voornlaan, Zeeltlaan en de Palinglaan recent zijn bestraat?
Willem de komende weken op maandag vrij is?
Esther tot eind van het jaar de vrijdag vrij is?
De Schakel geregeld met de jongens de parkeerplaatsen onkruid vrijmaken en zij ook privé te boeken zijn?

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Groenafval: 21 maart t/m 23 maart 2024

 • Grofvuilcontainer: 4 april 2024 en 5 april 2024 (bij voldoende animo)


Het bestuur wenst jullie alvast fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2024!

Handige (nieuwe) adressen!
Handige (nieuwe) adressen om te onthouden!

Voor degene die op zoek zijn naar een rietdekker met een hoge kwaliteit en goede prijs zou eens een offerte kunnen opvragen bij Pape Rietdekkers in Doetinchem. Er zijn goede reactie gekomen op het werk wat ze doen. Zij kunnen zeer snel een prijsopgave doen en zijn ook qua planning ook zeer snel inzetbaar. Ook geven zij de mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten. Zo houdt je het dak in een perfecte conditie.

Voor meer informatie kun je vragen naar Judith Pape, bereikbaar op nummer 0314 334027 of een offerte via de website aanvragen: www.pape-riet.com/offerte/

Nog een handig adres om te onthouden als je tuinonderhoud wilt doen:

Jori Verkleij hoveniersbedrijf, voor alle tuin-onderhoudswerkzaamheden, zoals bomen snoeien, terras aanleggen enz. Voor sommige op de Poldertuin-‘t Vissertje is Jori al een bekende! Je kunt hem bereiken onder nummer 06 36156432.

Te koop op ‘t Vissertje

Te koop op ‘t Vissertje – Oosteinde 3 H13A via van Herk makelaars Gouda www.vanherk.nl

te koop op 't Vissertje

Digitale nieuwsbrief #8 – 2023/07

Nieuwsbrief #8 2023/07

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje juli 2023

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

Eindafrekening 2022/2023

De eindafrekening is reeds in de bus gevallen. Vanaf dit jaar gaan we de eindafrekening separaat verstrekken. Je wordt afgerekend over de periode juli 2022 t/m juni 2023. Afhankelijk van jouw verbruik en voorschotbedragen moet u je bijbetalen of krijgt je geld terug.
Krijg je geld terug dan zullen wij het bedrag op jouw rekening storten. Moet je bijbetalen dan incasseren wij het bedrag via jouw rekening. Er vindt dit jaar dus GEEN verrekening plaats met de servicekosten van de maand juli.
Wil je jouw voorschotbedrag aanpassen, dat zal deze wijziging pas ingaan in september i.v.m. afwezigheid/vakantie Esther.

Incasso juli

De servicekosten van de maand juli wordt losgetrokken met de eindafrekening. De servicekosten zullen omstreeks 25/26 juli van jouw rekening geïncasseerd worden.

Het kan dus zijn dat er twee bedragen in de maand juli geïncasseerd gaat worden, nl. eindafrekening 2022/2023 en de servicekosten van juli.

Energiebelasting

Het heeft even geduurd maar deze maand krijg je weer een teruggave energiebelasting over de jaren 2020 en 2022. Het totaalbedrag zullen wij op jouw rekening storten.

Verbouwing

Helaas komt het regelmatig voor dat eigenaren beginnen met (ver)bouwen zonder het bestuur op de hoogte te stellen. Houd je gewoon aan de regels en lever je plannen op tijd in via

info@poldertuin-vissertje.nl

Je wil toch niet dat de verbouwing stilgelegd wordt of dat je het hele bouwwerk moet afbreken? Dit moeten we te allen tijde voorkomen.

En dan dit

BBQ

Het mooie weer brengt ook dat we vaker buiten zijn en lekker gaan BBQ-en.

Dit brengt ook gevaar met zich mee. Wij drukken je op het hart hiermee voorzichtig te zijn i.v.m. het brandgevaar.

Zet eventueel een emmer met water naast je BBQ. Onder open vuur wordt verstaan: vuurkorven, fakkels en alle verdere vuur gerelateerde tuinapparaten die vonken kunnen veroorzaken.

Bij overtreding volgt een boete van € 50,- per gebeurtenis.

Vakantiesluiting

Het kantoor is wegens vakantie vanaf donderdag  3 augustus t/m woensdag 23 augustus gesloten.

Mocht je in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar: 
info@poldertuin-vissertje.nl

Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op.

Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kun je bellen naar:

06-54284450.

 • Diverse werkzaamheden op de parken

  Medio augustus gaan er een aantal straat werkzaamheden plaatsvinden op de onderstaande lanen:


  Palinglaan, tussen Baarslaan en Snoeklaan op ’t Vissertje
  Voornlaan ter hoogte van de rubberen mat
  Zeeltlaan

Toegangspaaltjes op de lanen

Hierbij nogmaals de regels met betrekking tot de toegang tot de paden. Artikel 24.9 van het huishoudelijk reglement geeft het volgende aan:

de palen aan het begin van de lanen kunnen op werkdagen tussen 8.00 – 20.00 uur en op zaterdag tussen 8.00 – 17.00 uur omlaag.

Het is niet toegestaan de palen zelf omlaag te doen. Bij beschadiging zal de schade op de veroorzaker verhaald worden en tevens zal er een boete opgelegd worden.

Dat betekent dat de palen op ZONDAG NIET omlaag gaan.

 

Snelheid fietsers/scooters e.d.

Er komen de laatste tijd klachten binnen over te hardrijdende fietsers/scooters e.d. In het Huishoudelijk Reglement staat hierover bij artikel 24,10: Fietsen, brommen en het besturen van een motorfiets op de paden dient zoveel mogelijk te worden beperkt. De snelheid mag niet hoger zijn dan stapvoets. Hinderlijk lawaai van motoren dient te worden voorkomen.

Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van een rijverbod bij voortdurende overlast. Volgens artikel 15 mogen we ook een boete opleggen van € 50,- per geconstateerde overtreding. Houd a.u.b. rekening met je medebewoners. We moeten natuurlijk voorkomen dat mensen aangereden worden. Vooral kinderen zijn er niet op bedacht, als ze vanuit huis de paden oplopen er hardrijdend verkeer voorkomt. Spreek de hardrijdende mensen ZELF aan.

 

 

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Groenafval, 26 oktober t/m 28 oktober

 • Algemene ledenvergadering, donderdag 2 november

 • Grofvuil, donderdag 2 november en vrijdag 3 november (bij voldoende animo)

Verslag algemene ledenvergadering van 19 april 2023
Verslag algemene ledenvergadering van 3 november 2022
Belangrijke documenten geplaatst in het archief op de website

Archief aangemaakt met belangrijke documenten.

Zoals besproken op de ALV van 19 april 2022 zijn er belangrijke documenten van de oude website, zoals brieven van de brandweer etc. overgezet naar de nieuwe website. Hier kun je ook de stand van zaken vinden over permanente bewoning, de correspondentie met de gemeente Zuidplas.

https://poldertuinvissertje.nl/category/archief/

Digitale nieuwsbrief #7 – 2022/12

Nieuwsbrief #7 2022/12

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje december 2022

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

Camera kantoor en schuur

Inmiddels hangen alle camera’s op de parkeerplaats. Tevens hebben we een camera op de lantaarnpaal bij het kantoor bevestigd. Dit om de pakketjes en inventaris in de schuur te bewaken.

 

Incasso servicekosten

Omdat de kerstdagen op 25/26 december vallen, zal de incasso van de servicekosten deze maand op de 23e uitgevoerd gaan worden.

Administratiekosten van € 5,00 vervalt

Zoals al eerder vermeld in de Algemene Ledenvergadering van 3 november jl. komt per 1 januari a.s. de administratiekosten van € 5,00 te vervallen. Dit geldt voor de leden die NIET automatisch betalen. Dit heeft te maken met het feit dat we een nieuw facturatieprogramma gebruiken. 

Eindafrekening Benegas

Op 15 november jl. heeft Esther de meterstanden van Benegas opgenomen. De eindafrekening is afgelopen dinsdag al bij een aantal leden op de deurmat gevallen.

Ten onrechte heeft Benegas het vastrecht doorberekend. Dit wordt momenteel gecorrigeerd en deze leden krijgen een nieuwe afrekening. De M3 prijs bedraagt € 3,8196, excl. BTW.

Vervolg gesprek gemeente Zuidplas

Wij kunnen jullie melden dat er een vervolggesprek gepland staat voor vrijdag 23 december a.s. Ramon Staal, strategisch adviseur opgaven & gebiedsontwikkkeling en Richard Sessink van de gemeente Zuidplas komen mee naar de afspraak.
Tevens zal Ron van der Grijp, adviseur die succesvol was bij de parken Molenlanden aanwezig zijn. 

 

En dan dit

Vuurwerk


Het lijkt nog ver weg maar het zal toch niet al te lang meer duren dat knallen ons herinneren dat het einde van het jaar nadert.

Wij drukken jullie op het hart geen vuurwerk op de parken, ook niet op de parkeerterreinen, af te steken. Vonken en uit de koers geraakte vuurpijlen kunnen snel de rieten daken in brand steken en dat moeten we zien te voorkomen.

Helaas ondervinden onze leden de laatste tijd weer dat er vuurwerk op de IJsseldreef afgestoken wordt. Er zijn al meldingen gedaan bij de politie, hoe meer mensen klagen, hoe actiever de politie misschien reageert. Dus steken ze vuurwerk af; bel 0900-8844.

Vakantiesluiting

Het kantoor is op maandag 19 december gesloten i.p.v. woensdag 21 december.

In de kerstvakantie is het kantoor gesloten van dinsdag 27 december t/m dinsdag 3 januari.

 

 • Mochten jullie in de kerstperiode wanneer het kantoor gesloten is toch iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit naar info@poldertuin-vissertje.nl

  Als het urgent is zal het bestuur hier snel op reageren.

  Voor spoedeisende zaken en noodgevallen kunnen jullie bellen naar 0654284450.

Helaas komen onze leden NIET in aanmerking voor de energiecompensatie van € 190,00. Dit komt omdat wij als vereniging grootverbruiker zijn. 

Wist je dat……….?

Het nu heel handig is om langs de waterkant te snoeien nu onze slootjes bevroren zijn. Pak die kans om eens de snoeischaar in de wildgroei te zetten.

Natuurlijk wel voorzichtig doen!

Je niet zomaar op onze laantjes mag rijden als de paaltjes naar beneden zijn, alleen op speciaal verzoek en alleen om te laden/lossen. 

En dan nog even dit

Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2023 toe!

Laten we deze dagen ook denken aan de mensen die niet als wij kunnen genieten van het mooie plekje waar we wonen.

Belangrijke data om niet te vergeten

 • Gesprek met gemeente Zuidplas, vrijdag 23 december

 • Groenafval, donderdag 23 maart t/m zondag 25 maart

 • Grofvuil, vrijdag 7 april & zaterda 8 april (bij voldoende animo)

 • Algemene ledenvergadering, woensdag 19 april 

Gesprek wethouders Klovert en Sessink