Open vuur…

Op 12 september is door een aantal bestuursleden en bewoners geconstateerd dat er op de Poldertuin vrij fors open vuur in een tuin brandde. Wij willen als bestuur benadrukken dat open vuur zeer verboden is, in welke vorm dan ook zie ook artikel 24 punt 15 van het huishoudelijk reglement. Overigens heb je het recht om in je tuin te kunnen kokkerellen en daarmee dus ook barbecueën, mits onder scherp toezicht op de warmtebron.

Save the date groenafval

Op onderstaande data kan groenafval van beide parken worden aangeboden op de parkeerplaatsen:

Donderdag 28 oktober t/m Zaterdag 30 oktober