Digitale nieuwsbrief #2 – 2021/8

Nieuwsbrief #2 2021/08

Nieuwsbrief Poldertuin | ’t Vissertje augustus 2021

Vanuit het bestuur wensen wij jullie in deze nieuwsbrief allereerst een hele fijne zomervakantie!

De inhoud van deze nieuwsbrief hebben jullie al op een andere manier ontvangen, per post in de brievenbus en per mail als je emailadres bekend is. De inhoud van deze digitale nieuwsbrief is hetzelfde, de “look-and-feel” is wat anders.

Wat mededelingen van huishoudelijke aard

 • Papiercontainers
  Helaas komt het nog geregeld voor dat men hele dozen in onze papiercontainers deponeert,
  waardoor de container heel snel vol zit. Graag een verzoekje van onze kant: maak uw dozen aub
  klein en zorg dat de omgeving netjes blijft.

 • Vakantiesluiting
  Het kantoor is wegens de zomervakantie gesloten van donderdag 5 augustus tot en met vrijdag 27 augustus. Mocht u in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail dit dan naar info@poldertuin-vissertje.nl. Als het urgent is, reageert het bestuur hier snel op. Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kunt u bellen naar 06-54284450.

 • Gebruik privételefoonnummer Esther
  De laatste tijd wordt Esther toch weer geregeld op haar privé telefoon gebeld of geappt voor vragen etc. Dit is niet de bedoeling. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, mail dit aan info@poldertuin-vissertje.nl of bel 0182 – 373155.

Primagaz overname

Met ingang van 1 juli jl. gaan Primagaz Nederland en Benegas samen verder onder de naam Benegas. Benegas is al meer dan 80 jaar actief op de Nederlandse propaangasmarkt. Geleidelijk zal de naam Primagaz in Nederland verdwijnen. Vanwege de overname is het rekeningnummer ook
gewijzigd:


NL09BNPA 0227 7255 30 t.n.v. Nederland LPG/Benegas.
Leveringen worden uitgevoerd zoals we dat gewend zijn. Contract blijft ook geldig onder de voorwaarden zoals de vereniging heeft afgesproken met Primagaz.

Eindafrekening 2020/2021


Inmiddels heeft iedereen de eindafrekening ontvangen. Leden die in gebreke zijn gebleken om de standen door te geven, hebben wij het verbruik van het afgelopen jaar (ZEER RUIM) geschat. Heeft u nog vragen met betrekking tot de eindafrekening, mail naar info@poldertuin-vissertje.nl.

En dan dit

 • Sinds december vorig jaar worden er door diverse pakketdiensten de pakketjes voor onze leden bij kantoor afgeleverd. Dit is een extra service voor onze leden en een hoop leden zijn hier hartstikke blij mee.
  Als Esther aanwezig is, maakt zij foto’s of ze stuurt een e-mail naar de leden dat er een pakketje bezorgdis. Inmiddels hebben ruim 65 leden zich aangemeld voor de pakketjes app. Zit u nog niet in de pakketjes app, mail uw telefoonnummer naar info@poldertuin-vissertje.nl. De pakketjes liggen onder het afdakje van kantoor en worden aan eind van de dag door Willem
  binnengehaald. De eerstvolgende werkdag liggen de pakketjes vanaf 8.00 uur weer onder het afdakje.

 • Sociaal parkeren, let erop dat een buur nog in en uit de auto kan

 • Stil na 10:00 uur

 • Verzoek tot neerlaten paaltjes 24 vooraf

 • Op zondag blijven de palen overeind

Eén van onze leden, Cocky van de Burg heeft tijdens de collecteweek op ons park gecollecteerd voor het Longfonds. Zij heeft maar liefst € 224,82 opgehaald. Dit is prachtig resultaat.

Verhuur van huizen, klik hier

We hebben al eerder een oproep hiertoe gedaan, maar vinden het nodig om dit te herhalen. Het blijkt dat er nog steeds huurders in de bungalows en caravans op de parken zitten die door de eigenaren, de verhuurders dus, niet bij de vereniging zijn gemeld. Wij vragen de verhuurders met klem hun verplichting hierin na te komen. We kunnen hiermee voorkomen dat er huurders op de parken komen die hier volgens het reglement niet mogen en kunnen wonen. Zoals mensen die niet zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van een Nederlandse gemeente. Tegen verhuurders die zich hier niets van aantrekken zullen we moeten optreden.